Asociația CONSTANTIN TOMIANI

Asociația CONSTANTIN TOMIANI


Address

Comuna Dumbrăvița, România, str. Picului nr.759

About

Asociația a fost înființată la data de 13.10.2021 și urmărește îmbunătăţirii calităţii vieţii în comunităţile teritoriale prin servicii culturale, sociale, educaționale, medicale, economice şi de mediu.
 Obiectivul Asociatiei este: promavarea de acțiuni culturale, sociale și educaționale; promovarea/valorificarea și conservarea patrimoniului local; promovarea drepturilor omului şi combaterea discriminării de orice natură; iniţierea şi susţinerea de programe şi proiecte pentru dezvoltarea comunităţilor teritoriale; dezvoltarea de programe de şi pentru tineret (stagii, cursuri, ateliere, concursuri, târguri, simpozioane, evenimente, seminarii, mese rotunde, bănci de date, acţiuni specifice de voluntariat, tabere şi excursii); advocacy; dezvoltarea de reţele de voluntari şi de programe de instruire destinate acestora; întărirea parteneriatelor cu instituţii şi organizaţii din comunităţi; diversificarea serviciilor de asistenţă socială primară şi specializată din comunităţile teritoriale, dezvoltarea de programe în parteneriat cu autorităţile publice, instituţii, organizaţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate; elaborarea și implemantarea unor proiecte; diversificarea surselor de fonduri inclusiv prin dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării;

Similar Suggestions

ASOCIAȚIA JUGENDZENTRUM SELIGSTADT

Organization

Federatia Romana de Schi Biatlon

Organization

Transylvanian Highlands

Organization

New book out this Spring! Sneak-peek preview ❤

Organization

Asociatia Creatorilor de Arta Traditionala si Contemporana Brasov

Organization