Făgăraș, veche așezare urbană și puternic centru comercial

Făgăraș, veche așezare urbană și puternic centru comercial


Așezare geografică

Municipiul Făgăraș, veche așezare urbană și puternic centru comercial, având coordonatele 45°50′ latitudine nordică și 24°59′ longitudine estică, este situat în partea central nordică a depresiunii cu același nume, delimitată natural de Munții Făgărașului (cei mai înalți munți din țară) și de cei ai Perșanilor, precum și de râul Olt.

Localitatea este așezată pe terasa relativ joasă de pe malul stâng al Oltului, tăiată de vechea albie a pârâului Berivoi, care curge acum pe la vestul localității (devierea fiind efectuată în cadrul marilor amenajări prevăzute de programul de apărare a orașului de inundații). În urma încorporării satului Galați la Făgăraș, teritoriul municipiului cuprinde acum și zona de pe malul drept al Oltului.

Ape, climă, floră și faună

Cel mai important curs de apă din zonă este râul Olt, care la nivelul municipiului Făgăraș are un debit de 49 m3/sec. Mulțimea afluenților din stânga ai Oltului determină aproape dublarea debitului marelui râu pe cursul său făgărășean (au existat situații în care s-au format viituri ce au provocat inundarea văilor acestor râuri precum și a luncii Oltului).

Clima municipiului Făgăraș, ca și a întregii depresiuni, influențată de prezența munților, este caracterizată de frecvente inversiuni de temperatură, mai ales iarna. Specifici zonei sunt curenții de aer cald cu caracter de fohn care, la sfârșitul iernii și începutul primăverii, determină topirea bruscă a zăpezilor (sunt numiți local „mâncătorul de zăpadă” sau „vântul mare”). Vânturile predominante în regiune sunt cele umede din vest.

Prezența precumpănitoare a solurilor de pădure este unul dintre indiciile existenței, odinioară, a unor întinse păduri care acopereau depresiunea făgărășeană. Toponimia zonei este și ea grăitoare pentru această realitate geografică, dar indică și acțiunea umană de defrișare făcută în vederea sporirii pământului arabil și pentru pășunat; astăzi în depresiune se mai pastrează doar câteva pâlcuri de pădure – de fag sau de stejar – așa cum este cel ce adăpostește cunoscuta „Poiană a narciselor” de la Vad.

Acces

Municipiul Făgăraș este străbătut de drumul național DN1, care face legătura între Brașov (la 66 krn de Făgăraș) și Sibiu (la 76 km); împreună cu alte trei drumuri județene și calea ferată, acest drum național asigură infrastructura necesară desfășurării activităților economice precum și legătura directă și rapidă cu restul țării.

Obiective turistice Cazare Restaurante Centrul de informare turistică

Alte sugestii

Sâmbăta de Jos, o stare de spirit
Șinca veche
Sâmbăta de Sus, loc de pelerinaj pentru mulți credincioși
Șirnea, primul sat turistic din România
Predeal, stațiunea celor 4 anotimpuri