Masivul Postăvarul

Masivul Postăvarul

Natural attraction / Tourist attraction - Poiana Brașov


Address

Postăvarul Massif, Romania

About

Parte din Carpații de Curbură din grupa Orientalilor, Postăvarul formează Munții Bârsei alături de Piatra Mare. Altitudinea maximă este dată de Vârful Postăvaru, 1.799 m, vârf care mai este cunoscut şi sub denumirea de Cristianul Mare.

Importanța masivului este dată atât de habitatele formate din păduri de făgete și rășinoase valoroase, sau speciile de floră și faună protejate, cât și de turismul de iarnă practicat în Poiana Brașov.

Vegetaţia este una specifică în cea mai mare parte habitatelor montane, fiind alcătuită din păduri de conifere, păduri de foioase, păduri în amestec, tufărişuri de arbuşti şi ierburi alpine, de pajişte sau de stâncărie.

Fauna este foarte bine reprezentată, fiind alcătuită din mai toate speciile importante din zona montană: cerb, căprior, capră neagră, urs brun, lup, mistreţ, vulpe, râs, pisică sălbatică, jder etc. Dintre păsări amintim: cocoşul de munte, acvila de munte, acvila ţipătoare mică, corbul, piţigoiul moţat, ciocănitoarea neagră.

Masivul Postăvaru este o staţiune montană importantă pentru ski pe timpul iernii, vara fiind frecventată atât de turişti ce străbat potecile montane, cât şi de biciclişti.
Accesul se face pe diferite trasee montane atât din Braşov şi Poiana Braşov, cât şi din zonele adiacente: Râşnov, Predeal, Timişul de Sus.

Sursă text și foto: http://romaniasalbatica.ro/

Similar Suggestions

Muntele Bunloc

Natural attraction / Tourist attraction - Săcele / Zonă de alergare montană

Munții Neamțului

Natural attraction / Tourist attraction - Săcele

Munții Grohotiș

Natural attraction / Tourist attraction - Săcele

Peștera Valea Cetății

Natural attraction / Tourist attraction - Râșnov / Speologie ghidată

Peștera de Gheață

Natural attraction / Tourist attraction - Predeal