Munții Bodoc-Baraolt

Munții Bodoc-Baraolt

Arie naturală protejată


Address

Bodoc 527035, Romania

Despre

Situl cuprinde în întregime Munţii Baraolt şi parţial Munţii Bodoc. Pădurile
acoperă aproximativ 70% din suprafaţa sitului, iar relieful este caracteristic
zonelor cu dealuri înalte. Toate pâraiele de pe teritoriul sitului sunt afluenţi
ai Oltului.

Aria protejată cuprinde păşuni şi fâneţe care alternează cu păduri
seculare de foioase, predominant făgete, oferind un habitat ideal atât pentru
păsările răpitoare, cât și pentru barza neagră. Populația de viespar și barză
neagră din Munții Bodoc-Baraolt reprezintă 2% din efectivele la nivel național
ale acestor două specii. Ale specii de importante ce se regăsesc aici sunt:
cristelul de câmp, acvila țipătoare mică, huhurezul mare, ghionoaia sură,
muscarul gulerat și muscarul mic.

Oferta peisagistică a acestei rezervații este una variată, de la câmpurile
întregi de ghiocei situate sub vârful Kőmöge și orhideele prezente în păduri,
și până la rocile vulcanice întâlnite din loc în loc sau grotele antropogene care
adăpostesc pe timpul iernii multe specii de lilieci. Se mai remarcă în această
zonă și izvoarele de ape minerale.

Sursă text și foto: http://romaniasalbatica.ro/

Photo Gallery

Alte sugestii

4875

Arie naturală protejată

Parcul Natural Bucegi

Arie naturală protejată

Parcul Național Piatra Craiului

Arie naturală protejată / Obiectiv turistic - Zărnești

Leaota

Arie naturală protejată

Pădurea de pe Dealul Purcăretului

Arie naturală protejată