Opera Brasov

Opera Brasov

Opera / Event Organizer


Schedule

Closed
See schedule

Address

Strada Bisericii Române 51, Brașov 500068, România

About

Instituția brașoveană a fost înființată în anul 1953, prin decizia Sfatului Popular Regional nr. 54088 din 15 noiembrie, sub denumirea de Teatrul Muzical, având sediul în Brașov, Str. Operetei nr. 51. În decursul celor peste 65 de ani de existență, pe măsura diversificării complexității repertoriale, denumirea instituției a cunoscut o serie de modificări:

 • începând cu luna aprilie 1996, denumirea se schimbă în Teatrul Liric Brașov (prin Hotărârea nr. 61 din data de 29 martie 1996 a Consiliului Local al Municipiului Brașov);
 • începând cu luna iulie 2001, instituția se transformă în Opera Brașov (prin Hotărârea nr. 196 din 04.06.2001 a Consiliului Local al Municipiului Brașov).
Opera Brașov are ca obiect de activitate:

 • realizarea și prezentarea de producții artistice de operă, operetă, musical și balet, pentru adulți și copii;
 • concerte și recitaluri de muzică vocală și instrumentală;
 • organizarea unor concursuri, festivaluri, turnee interne și internaționale, colocvii, schimburi de personal artistic cu instituțiile similare din țară și străinătate.
MISIUNE
Misiunea Operei Brașov este de a promova arta lirică (opera reprezentând contopirea tuturor artelor), de a contribui permanent la creșterea gradului de educație a beneficiarilor săi, precum și, prin spectacole dedicate copiilor, asigurarea condițiilor optime pentru dezvoltarea publicului de mâine.
În contextul atingerii nivelului artistic comparabil cu cel european, misiunea Operei Brașov se definește ca fiind sinergia dintre susținerea, perpetuarea și potențarea artei lirice, în România și în lume.

VIZIUNE
Tradiția artistică și impresionanta pleiadă de muzicieni, interpreți sau compozitorice și-au desăvârșit educația muzicală în Brașov, precum și poziționarea geografică a localității, reprezintă realități definitorii pentru încadrarea orașului Brașov în categoria centrelor culturale europene importante.
Viziunea Operei Brașov se bazează pe dictonul: „Fără muzică, viața ar fi o greșeală!”, acționând pentru a deveni un reper cultural major (local și național) și pentru a face ca instituția să strălucească pe harta artei lirice europene și mondiale.

VALORI
Opera Brașov susține dezvoltarea următoarelor valori:

 • promovarea excelenței în pregătirea și prezentarea tuturor evenimentelor;
 • adaptarea repertoriului la standardele europene;
 • dezvoltarea culturală a comunității, prin îmbinarea echilibrată a repertoriului clasic cu cel modern și de avangardă;
 • promovarea rafinamentului estetic; menținerea și consolidarea rolului de furnizor al creației și al interpretării artistice, ca model de excelență în rândul instituțiilor de profil;
 • dezvoltarea (în rândul comunității locale) fenomenului culturii de performanță artistică de calitate.
OBIECTIVE STRATEGICE
crearea unui brand și dezvoltarea imaginii instituției;
 • extinderea, diversificarea și loializarea publicului;
 • creșterea performanței artistice și promovarea artei lirice.
OBIECTIVE GENERALE și SPECIFICE
atragerea, păstrarea, loializarea și diversificarea publicului;
 • scăderea mediei de vârstă a publicului spectator;
 • creșterea calității actului artistic;
 • creșterea nivelului de educație culturală a publicului;
 • consolidarea legăturilor dintre arta lirică și comunitate.

Photo Gallery

Similar Suggestions

PRIMARIA DRAGUS

Event Organizer

Comuna Vama Buzăului

Event Organizer

Bastionul Artiștilor

Event Organizer

COMUNA BECLEAN

Event Organizer

Comuna Parau

Event Organizer