Muzeul de Artă

Galerie de Arta


Address

Bulevardul Eroilor 21, Brașov 500030, România

Despre

Muzeul de Artă Braşov este o instituţie publică de cultură, aflată în serviciul societăţii, fără scop lucrativ, deschisă publicului, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, realizează documentarea patrimoniului muzeal, comunică şi expune, în scopul cunoasterii, educării, recreerii şi a valorificării patrimoniului muzeal şi a patrimoniului artistic local, regional şi naţional în beneficiul publicului larg (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Muzeului de Artă Braşov, Art. 5).
Funcţionează ca instituţie publică de cultură, având personalitate juridică proprie, în subordinea Consiliului Judeţean Braşov (http://site.judbrasov.ro/). Conform Legii muzeelor şi colecţiilor este clasificat drept muzeu de importanţă judeţeană.
Sediul Muzeului de Artă Braşov se află în Bulevardul Eroilor nr. 21 (lângă Hotel Capitol).
În sălile de la parter sunt organizate expoziţii temporare şi o gamă variată de manifestări culturale (concerte, lansări de carte, mese rotunde, conferinţe etc.). Expoziţia permanentă a Muzeului de Artă Braşov, Galeria Naţională, reuneşte o selecţie de lucrări reprezentative pentru arta plastică modernă din spaţiul românesc (pictură şi sculptură). În cadrul expoziţiei sunt incluse piese care ilustrează evoluţia picturii transilvănene din secolele XVIII-XIX şi a artei româneşti din intervalul cuprins între prima jumătate a secolului XIX şi perioada postbelică. Alături de operele maeştrilor artei româneşti figurează în expunere şi creaţiile artiştilor activi la Braşov, de la portretele patriciatului săsesc la lucrările artiştilor contemporani braşoveni.
Expoziţiile temporare organizate în ultimii ani au evidenţiat momente şi personalităţi semnificative din evoluţia artei româneşti şi transilvănene (Avangarda artistică, Mişu Popp, Petre Abrudan, Hans Eder, Artişti Braşoveni Uitaţi, Constantin Brâncuşi, Hans Mattis-Teutsch, Arthur Coulin, Elena Popea, Braşovul şi Ţara Bârsei în Arta Românească, Karl Hübner, Şcoala de la Poiana Mărului, Portretele patriciatului săsesc din Braşov, Friedrich Miess). Muzeul de Artă Braşov a organizat în ultimii ani ample expoziţii având ca obiectiv valorificarea patrimoniului muzeal și promovarea patrimoniului artistic brașovean: Colecţia de grafică, Maeştri ai picturii româneşti - patrimoniu inedit din colecţia Muzeului de Artă Braşov şi Arta sub comunism. Arta oficială a regimului comunist (1945-1989), Arta germană din Transilvania în colecţia Muzeului de Artă Braşov, Arta Brașoveană Interbelică, Arta Brașoveană Postbelică 1945-1989, Artă și istorie în colecția Muzeului de Artă Brașov. De-a lungul timpului, muzeul a acordat un generos spaţiu expoziţional artiştilor contemporani, consacraţi sau debutanţi. Nu au lipsit nici manifestările expoziţionale de prestigiu dedicate artei moderne universale şi marilor fotografi ai secolului XX (Salvador Dali, Juan Miró, Pop Art, Brassaï, Robert Capa etc.).
Patrimoniul muzeal cuprinde peste 4500 de bunuri culturale (pictură de şevalet, grafică, sculptură, artă decorativă, icoane, tapiserie, covoare orientale etc.). Colecţia de pictură, grafică şi sculptură este reprezentativă pentru arta românească modernă şi contemporană şi pentru arta transilvăneană din secolele XVI-XX.
Muzeul de Artă Braşov a fost înfiinţat în anul 1949 ca secţie a Muzeului Regional. La 15 februarie 1950 s-a deschis la etajul Casei Sfatului prima expoziţie de artă plastică, iar din 1 martie 1970 muzeul funcţionează în actuala locaţie. Clădirea care adăposteşte Muzeul de Artă Braşov a fost ridicată în anul 1902 după planurile arhitectului braşovean Moritz Wagner, în stilul neobaroc, pentru Asociaţia Meseriaşilor din Braşov (Kronstadt Gewerbeverein). Muzeul de Artă Braşov s-a constituit ca instituţie de sine stătătoare la 1 iunie 1990, în baza Deciziei nr. 227 din 11 iunie 1990, prin desprinderea din Muzeul Judeţean Braşov a Secţiei de Artă.

Program de vizitare:
Program de iarnă (1 octombrie - 1 aprilie): marţi-duminică 09.00-17.00 (cu excepţia sărbătorilor legale)
Program de vară (1 aprilie - 1 octombrie): marţi-duminică 10.00-18.00 (cu excepţia sărbătorilor legale)

Preţ bilete pe categorii:
Intrare Muzeu (Expoziţii permanente şi expoziţii temporare)
Adulţi: 5,00 Lei
Pensionari: 2,50 Lei
Preşcolari, elevi, studenţi: 1,00 Leu

Expoziţii temporare (exclusiv)
Adulţi: 3,00 Lei
Pensionari: 1,50 Lei
Preşcolari, elevi, studenţi: 1,00 Leu
Beneficiază de gratuitate persoanele cu handicap, însoţitorii grupurilor de preşcolari şi elevi (2 persoane), angajaţii din sistemul muzeal şi pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi din alte sisteme de asigurări sociale, care au activat cel puţin 10 ani în domeniul culturii şi al artei (pe bază de adeverinţă emisă de Direcţiile Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional).

Taxă audioghid: 5 lei
Taxe de fotografiere-filmare:
Taxă fotografiere: 17,00 Lei
Taxă filmare: 30,00 Lei

GHIDAJE/ GUIDED TOURS
Muzeul de Artă Brașov vă invită să faceți cunoștintă cu lumea artei românești printr-un ghidaj interactiv cu nuanțe informale, oferind o agreabilă experiență culturală.
Pentru detalii și programări ne puteți contacta la nr.tel: 0746 570 484 sau la adresa de e-mail: andreea.pocol_history@yahoo.com, unde este necesar să precizați: data și ora vizitei și numărul de persoane care vor participa. Ghidajele (în română, engleză și germană) pentru grupuri organizate se asigură de marţi până duminică între orele 10.00 - 15.30 (ora începerii ultimului ghidaj) numai pe bază de programare cu anticipaţie de 2 zile.
TAXĂ GHIDAJ: 50 LEI
Pentru grupurile de elevi şi studenţi ghidajul este gratuit.

În cazul în care nu reușiti să vă programați din timp la ghidajul susținut de un specialist, puteți opta pentru varianta audioghidului de care muzeul dispune în română și engleză contra taxei de 5 lei.

Alte sugestii

Muzeul de Artă Brașov

Galerie de Arta