Competiția „Roza Vânturilor de noiembrie”


Data și ora:
Organizator:

Despre

Programul competitiei
9.00 -10.00 Validări și acomodare
10.00 – 12.00 Start
13.00 Demontare poligon

Centrul de concurs: Cabana Utopia – Babarunca  45.513598, 25.847998

Categorii de participare
:
Family, MF12-14, MF>70, Galben, Rosu, Negru, MTBO 

Datele tehnice se vor afisa pana la  03  Octombrie 2021 

Inscrieri:
Folosind formularul de pe site-ul clubului csbabarunca.ro
Observaţii: Cei care nu comunică nr. SI-card la înscriere, vor primi un SI Card din oficiu.
Teren: padure de foioase cu alergabilitate buna

Harta – Babarunca 1:5000/5  reambulata 2020 de Florin Patras, Trasare de Gyuszi Dopovecz

Competiția va respecta toate normele impuse de Legea nr. 55/15 mai 2020, privind măsuri privind efectele pandemiei Covid 19, și anume cele cuprinse la art.43 (Secțiunea a 6-a domeniului Tineretului și Sportului) și art 71, alin2, precum și cele impuse de HG 1091/2021, și HOTĂRÂREA pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19