EXPOZIȚIA PARTICIPANȚILOR la Galeria Kronart - Bienala Albastră


Dates and Hours:
Host:

Strada Ceahlău 2, Brașov 507055, România

About

Vă invităm la Galeria Kronart (Str. Postăvarului nr.18) în data de 27 Octombrie 2021, la ora 17:00, la vernisajul Salonului Participanților din cadrul Bienalei Albastre!
Momentul va fi acompaniat de un recital de pian a lui Horia Mihail.

-ENG –
We invite you to the Kronart Gallery (18 Postăvarului Street) on October 27, 2021, at 17:00, at the opening of the Participants' Salon within the Blue Biennale!
The moment will be accompanied by a piano recital by Horia Mihail.
Expun următori artiști/ The following artists exhibit:
VERONICA CIOBANU LAURA ELENA DUMITRU SABINA VOINEA GETUȚA DANIELA EUGENIA GHERGHE ANTONELA GIURGIU TEODORA POP DUMITRU ȘTEFAN DUMITRU ȘTEF ȘTEFĂNESCU DIANA ROXANA RÎMBU ADRIAN TARȚA EMILIAN VALENTIN TRUȘCĂ SZEKELY ILONA TUNDI CARMEN ZAHARIA Vernisajul va fi prezentat de unul din cei doi curatori ai Bienalei Albastre, Victoria Țăroi Galbenu.
The opening will be presented by one of the two curators of the Blue Biennale, Victoria Țăroi Galbenu.

---- Bienalei Albastra - Bienala Internațională de Arte Vizuale - Brașov - 2021 - Essentia se va desfășura în perioada 17 Octombrie - 21 Noiembrie 2021 în multe locații din Brașov și zona metropolitană a orașului, atât în clădiri istorice, muzeale, galerii de artă cât și spații neconvenționale.
Bienala este organizată de Asociația Culturală Artessentia, cofinanțată de Primaria Municipiului Brașov și Consiliul Județean Brașov și are doi curatori: Dr. Cristina Angela Simion (Nürnberg) și Victoria Țăroi Galbenu (Brașov).
Bienala Albastră va avea ca și invitați un număr de critici de artă de renume. Iar manifestarea bienalei va fi acompaniată de o selecție de evenimente conexe: expoziții de colecționari de artă și de carte rară.
Evenimentele expoziționale vor fi însoțite de conferințe, discuții pe tema de artei, evenimente de performance, concerte live, teatru, recitaluri de muzica, dans contemporan, etc.
Vă invităm să ne bucurăm de artă, în ciuda acestor vremuri de permanente crize.

-ENG-
The Blue Biennale - International Biennale of Visual Arts - Brașov - 2021 - Essentia will take place between October 17 - November 21, 2021, in many locations in Brașov and in the metropolitan area of the city, both in historical buildings, museums, art galleries and unconventional spaces.

The biennale is organized by the Artessentia Cultural Association, co-financed by the Brașov City Hall and the Brașov County Council and has two curators: Dr. Cristina Angela Simion (Nuremberg) and Victoria Țăroi Galbenu (Brașov).
The Blue Biennale will have as guests a number of renowned art critics. And the biennial event will be accompanied by a selection of connected events: exhibitions of art and rare book collectors.
The exhibition events will be accompanied by conferences, discussions on art, performance events, live concerts, theater, music recitals, contemporary dance, etc.
We invite you to enjoy a moment of art, despite these times of permanent crisis.